DDGS Mỹ

Giá: 6,000đ
Thông tin sản phẩm:
Xuất xứ USA
Đạm Min 26%
Béo Max 13%
Max 12%
Ẩm Max 13%
Tro Max 06%