Đậu nành hạt campodia

Giá: 15,000đ
Thông tin sản phẩm:
Xuất xứ Campodia
Hạt vỡ   10% max
Hạt khác màu  1% max
 Hạt hỏng  1% max
Tạp chất  1% max
Aflatoxin 0 ppb
Độ ẩm  13% max