Cám mì viên

Giá: 5,000đ
Thông tin sản phẩm:
Xuất xứ Srilanca
Đạm Min 14%
Độ ẩm Max 13%
Tinh bột Max 27%
Béo thô Max 05%
Xơ thô Max 08%
Tro Max 6.5%