Bã dừa Philippine

Giá: 4,200đ
Thông tin sản phẩm:
Xuất xứ  Philippines
Độ đạm   20.51%
Chất béo, dầu 7.64%
Độ ẩm 6.77%
Cát & sạn 0.16% 
Aflatoxin 71ppb
Chất xơ 10.47%