Bã dừa Indonesia

Giá: 4,200đ
Thông tin sản phẩm:

- Xuất xứ : Indonesia

- Ẩm         : 12% max
- Đạm       : 21% min
- Béo        : 1% min
- Cát/sạn  : 2.5% max