Bã cải đắng

Giá: 6,600đ
Thông tin sản phẩm:
Xuất xứ India
Đạm Min 38%
Max 12%
Ẩm  Max 13%
Cát, sạn Max 2,5%