Dịch vụ

Dịch vụ kinh doanh kho bãi

Dịch vụ kinh doanh kho bãi

Với dây chuyền đóng gói và bốc dỡ hàng hoá hiện đại, cách thức quản lý chuyên nghiệp, địa thế an toàn, Bến bãi Container Viconship (với diện tích 90,000 m2) đã được chính phủ Việt Nam cấp giấy phép thông quan .

-- Xem chi tiết --

Dịch vụ kinh doanh bãi container

Dịch vụ kinh doanh bãi container

Với dây chuyền đóng gói và bốc dỡ hàng hoá hiện đại, cách thức quản lý chuyên nghiệp, địa thế an toàn, Bến bãi Container Viconship (với diện tích 90,000 m2) đã được chính phủ Việt Nam cấp giấy phép thông quan .

-- Xem chi tiết --